• Phòng đào tạo
Đang online 21
 
 
Tổng truy cập 1,820,531

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2020
1. Đ/c Doanh Thiên Hiến - Bí thư Đảng ủy.
2. Đ/c Hoàng Xuân Chính - Phó bí thư Đảng ủy.
3. Đ/c Trần Công Thành - Đảng ủy viên.
4. Đ/c Đặng Minh Thiện - Đảng ủy viên.