• Phòng đào tạo
Đang online 15
 
 
Tổng truy cập 1,820,525

 

        BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

                                                                                                 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 6 năm 2013

                                                                                                                     

THƯ NGỎ

 

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

(14/3/1983 – 14/3/2013)

 

Kính gửi:            - Các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ và học sinh

                               Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm

                              - Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan

Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm, tiền thân là Trường Công nhân kỹ thuật cơ điện, thành lập theo Quyết định số 183/LT-QĐ ngày 14/3/1983 của Bộ trưởng Bộ Lương thực, Trường trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Qua hơn mười năm hoạt động, để phù hợp với nhu cầu xã hội, nhiệm vụ đào tạo của ngành và quy mô phát triển, ngày 31/12/1994 theo Quyết định số 1668/NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, trường đổi tên thành Trường Trung học nghề lương thực thực phẩm II; Năm 1998 Trường chuyển về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 25/1998/QĐ-TTg ngày 04/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ và một năm sau, năm 1999 Trường được đổi tên thành Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm theo Quyết định số 43/1999/QĐ-BNN/TCCB ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở đào tạo lực lượng lao động cung ứng cho các đơn vị trong Tổng Công ty Lương thực miền Nam, đến nay Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm đã đào tạo 11 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp, 6 nhóm nghề bậc trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng nâng bậc kỹ thuật và đang tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật phong phú và đa dạng của thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Nam bộ, các đơn vị trong và ngoài ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp trong ba thập niên qua, được sự nhất trí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường (1983 - 2013) vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại trường (296 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh), đây là dịp để các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và học sinh gặp gỡ thân mật, cùng hồi tưởng về kỷ niệm xưa, bàn về những dự định hợp tác, giúp đỡ Nhà Trường xây dựng và phát triển trong chặng đường tiếp theo ...

Nhà trường luôn ghi nhận công lao phấn đấu hy sinh, vượt qua gian khó, sự đóng góp vô cùng quan trọng về nhiều mặt của các thế hệ đi trước; sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, cá nhân và tổ chức hữu quan. Nhà trường trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cùng các anh chị em về dự Lễ kỷ niệm.

Để lễ kỷ niệm được tổ chức thành công và có ý nghĩa thiết thực, Nhà trường rất mong các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, viên chức; cựu học sinh đang sinh sống, làm việc trên mọi miền quê hương, đất nước; các cá nhân, đơn vị nhiệt tình ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất hướng đến các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập trường, đặc biệt những kỷ vật, tư liệu, hình ảnh, bài viết để bổ sung, trưng bày tại phòng Truyền thống, đăng tải trên Website và xây dựng kỷ yếu 30 năm thành lập và phát triển trường.

Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ về kinh phí của Quý vị xin vui lòng gửi vào tài khoản: 002496210001 tại Ngân hàng Đông Á – Phòng giao dịch quận 8; Kỷ vật, tư liệu, hình ảnh, bài viết gửi về Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm, 296 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (08) 38.756.993,  0909.123.058; Fax (08) 38.756.634.

Nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải Danh sách giúp đỡ, ủng hộ của Quý vị trong trang “Những tấm lòng vàng” ở chuyên mục 30 năm thành lập trường trên Website: http://www.hftc.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!


                                                                                         TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                       ThS. Doanh Thiên Hiến