• Phòng đào tạo
Đang online 29
 
 
Tổng truy cập 1,820,539

Trường Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm, là cơ sở đào tạo Cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp; sơ cấp; bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề với quy mô đào tạo ngày càng gia tăng trong những năm gần đây (trung bình mỗi năm tăng 12% về số lượng học sinh và phát triển thêm được một chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp mới), hiện tại đang đào tạo khoảng 1.500 học sinh, bao gồm các ngành, nghề:
 

STT
Tên ngành đào tạo Mã ngành Thời gian đào tạo
I
Trung cấp chính quy   từ 15 tháng đến 20 tháng
01
Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng Lương thực Thực phẩm 5540127  
02
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản Thực phẩm 5540108  
03
Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản Lương thực 5540101  
04
Điện công nghiệp và dân dụng 5520223  
05
Bảo trì và sửa chữa thiết bị nhiệt 5520157  
06
Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí 5520152  
07
Tin học ứng dụng 5480206  
08
Kế toán doanh nghiệp 5340302  
09 Quản lý đất đai 5850102  
II
Sơ cấp nghề  
từ 03 tháng đến dưới 12 tháng
1 Chế biến rau quả    
2 Chế biến sản phẩm từ bột gạo    
3 Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc    
4 Chế biến sản phẩm từ đậu nành    
5 Kỹ thuật gò hàn nông thôn    
6 Vi tính văn phòng    
7 Sơ chế, bảo quản rau củ quả sau thu hoạch    
III Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc nghề    


Những kết quả đạt được 

  • Tính đến năm 2007, Trường trung học công nghệ lương thực thực phẩm đã đào tạo trên 2.000 cán bộ trình độ TCCN, 8.000 CNKT lành nghề, đào tạo hệ vừa làm vừa học 300, bồi dưỡng ngắn hạn 5.000.
  • Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm 95 – 96%, trong đó tỷ lệ khá, giỏi ngày càng cao, đạt 20 – 25%.
  • Theo kết quả điều tra tại trường số học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm sau một năm 90%, trong đó 80% có việc làm ổn định, 70% có việc làm phù hợp, 20% tiếp tục học nâng cao trình độ Cao đẳng, Đại học.
  • Đã sử dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý đào tạo.