Đang online 64
 
 
Tổng truy cập 1,716,689


 

ThS. DOANH THIÊN HIẾN

 HIỆU TRƯỞNG

ĐT: (028) 38.756.993

  Email: doanhhien07@yahoo.com - dthien@hftc.edu.vn

------------------------------------ 

   KS. TRẦN CÔNG THÀNH

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐT: (028) 39.803.435

Email: thanht727@gmail.com - tcthanhf@hftc.edu.vn

------------------------------------

 ThS. HOÀNG XUÂN CHÍNH

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐT:  

Email: hxchinh@hftc.edu.vn