TIN TỨC

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018
29/08/2018
Lễ Quốc khánh 02/9/2018 trùng vào ngày Chủ nhật (02/9) nên công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ ...
Học bổng toàn phần trình độ thạc sỹ tại Nhật Bản dành cho công chức, viên chức
21/08/2018
Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính ...