THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018

Thứ tư, 29/08/2018, 13:40 GMT+7

       BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

          Số: 20 /TB-TCCNLTTP                                                                                              TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018

 

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012 và các quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết;

Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực – Thực phẩm thông báo đến công chức, viên chức và người lao động về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02 tháng 9 năm 2018 như sau:

1. Lễ Quốc khánh 02/9/2018: do trùng vào ngày Chủ nhật (02/9) nên công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù vào Thứ 2 ngày (03/9) và đi làm lại vào Thứ 3 ngày (04/9/2018).

2. Để đảm bảo công tác an ninh trật tự cho những ngày nghỉ Lễ.

Đề nghị các phòng ban như sau :

- Vệ sinh văn phòng làm việc, khu vực xung quanh;

- Kiểm tra hệ thống điện, nước; khóa cửa các phòng, cúp cầu dao điện;

- Chuẩn bị tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị, các Đoàn thể trong Trường thông báo chủ trương này tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                             (đã ký)

 

                                                                                                                                               ThS. DOANH THIÊN HIẾN

Ý kiến bạn đọc