CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

 01. Chế biến rau quả;

 02. Chế biến sản phẩm từ bột gạo;

 03. Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc;

 04. Chế biến sản phẩm từ đậu nành;

 05. Kỹ thuật gò, hàn nông thôn;

 06. Vi tính văn phòng;

 07. Sơ chế, bảo quản rau, củ, quả sau thu hoạch;

II. ĐỐI TƯỢNG & HÌNH THỨC TUYỂN SINH

- Là người đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề đào tạo.

- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

- Thời gian: từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Địa điểm học: tại Trường Trung học Công nghệ Lương thực thực phẩm.

IV. HỌC PHÍ

- Học viên học nghề nộp học phí theo quy định.

- Học viên sau khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ quốc gia và được giới thiệu việc làm.

 

Thủ tục đăng ký nhập học và thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

Địa chỉ: 296 Lưu Hữu Phước, P.15, Quận 8, TP. HCM

ĐT: (028) 38.776.919 – 0909.284.753 – 0909.627.187

Website: www.hftc.edu.vn

Hoặc gửi danh sách đăng ký qua địa chỉ Email: pdt.cnlttp@gmail.com